200 Saat Temel
Berivan Aslan Sungur ile Temel Yin Yoga Uzmanlaşma Programı (200 Saat)
 
2009 senesinde Türkiye’nin ilk Yin Yoga Uzmanlaşma Programı olarak hayata geçen bu program, yoganın anatomik, felsefik temellerini aktaran, çi, meridyenler bilgisi ve çakra meditasyonlarına da yer vererek, Hatha Yoga şemsiyesi altında bulunan Yin Yoga’ya odaklanmış, Yoga Alliance onaylı bir uzmanlaşma programıdır.
Tüm yoga tarzlarına baz oluşturacak sağlam anatomik bir alt yapı edinmek, kendi bedenine “uygun” yogayı keşfetmek isteyenler, yogaya sakin, yapma ve başarma tavırlarını ön plana çıkarmadan, insanı kendine yaklaştırmaya ve meditasyona hazırlamaya yönelik bir program ile başlamak isteyenler ve/veya yogadaki rotasını bu tarafa çevirmek isteyenler için uygundur.

Program 2020 sonbaharı itibariyle 3 modül halinde sunulmaya başlanmıştır.
İlk iki modül, online, son modül yüz yüze bir inzivada tamamlanabilmektedir. İçeriği eskiden blok halinde verilen 200 saatlik programla çok benzeşmektedir ancak hem online’a taşımanın hem de modüller halinde veriyor olmanın getirdiği bazı değişiklikler söz konus olacaktır. Online’da teorik bilgiler daha da verimli aktarılabildiğinden, eğitimin online’daki teorik kapsamı bir miktar genişletilebilmiştir.

1. Modül : Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Uzmanlaşma Programı – 50 saat (Online)
2. Modül : Yin Yoga’da Derinleşme Programı – 120 Saat (Online)
3. Modül : Yin Yoga’da Uzmanlaşma ve Mentorluk Programı – 30 saat (Yüz yüze inzivada gerçekleşecektir).

200 saatlik programı tamamlayabilmek için modüller yukarıda belirtilen sıra ile, en geç 2 sene içerisinde tamamlanmalıdır.

Bu modüller ayrı ayrı satın alınabilinir.

Üç modülün birleşmesinden oluşan bu programın fiyatı 6.750 TL + KDV (7.965 TL) dir.

3 modülü beraber satın alarak, bu programa kayıt olmak için buraya tıklayın.

Yukarıdaki modüllerin 2020-2021 döneminde açılacağı tarihler aşağıdaki gibidir:
  
Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı’nın Eylül 2020- Ağustos 2021 döneminde aşağıdaki tarih aralıklarında 2 kere açılması planlanmaktadır.
1.   program: 26 Eylül- 22 Ekim 2020
2.   program: 1 Mayıs – 3 Haziran 2021

Yin Yoga’da Derinleşme Programı bu sene Kasım 2020 – Şubat 2021 tarihleri arasında açılacaktır. Aynı program her sene Kasım-Şubat döneminde tekrarlanabilecektir.

Yin Yoga’da Uzmanlaşma ve Mentorluk Programı’nın 2021 Temmuz ayında açılması planlanmaktadır. Yüz yüze inzivada gerçekleşecek olan bu programın tam tarih ve yerine, pandemi konusundaki gelişmeler göz önüne alınarak karar verilecektir. Aynı program talebe ve pandemi ortamının el vereceklerine bağlı olarak, 2021 sonbahar / kış döneminde de tekrarlanabilecektir.

Yukarıdaki programların detaylı bilgileri için her birinin üzerine tıklayabilirsiniz.

1. Modül : Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Uzmanlaşma Programı – 50 saat (Online)
Bu program Yin Yoga ve ardındaki yaklaşım üzerine yoğunlaştırılmış temel bir programdır. 
Berivan Sungur bu programda katılımcılara tüm yoga tarzlarına baz oluşturacak, sağlam bir anatomi alt yapısı edindirmekte; yogayı bize dışarıdan söylenen şekillere girmekten öte bir anlayışa taşıyabilmek, pozları kendi bedenimize doğru bir şekilde adapte etme yetimizi geliştirmek ve kendimizi fiziken ve ruhen incitmeden yoga pratiği yapabilmemiz adına esas olan yogaya işlevsel yaklaşım bilgisi ile bizi tanıştırmaktadır.

Program yöntem olarak, ezberden uzak, pratiğin ardındaki mantığı, anatomik dayanaklarını, nedeni ve nasılı ile öğretmeye odaklıdır. Yin Yoga’nın Berivan Sungur nezlinde ele alınışının özü; meditasyon, mindfulness ve şefkat pratikleri ile ilişkisi, günümüz insanının dertlerine nasıl bir merhem olarak kullanılabileceği bu yoğunlaştırılmış program ile aktarılmaktadır. Katılımcılar programla nasıl kendi kendilerine sağlıklı bir yin yoga pratiği oluşturabileceklerini, tüm pozlara nasıl girileceği, nelere dikkat edileceği , faydaları gibi detayları öğrenmektedirler.

Eğer ki katılımcıların önceden bir yoga uzmanlıkları var ise, program sonrası nasıl seans planlayacaklarını ve Yin Yoga pratiği öğretmenin inceliklerini de öğrenmektedirler. Katılımcılardan temel başka bir yoga uzmanlık programını tamamlamamış olan yoga öğrencileri, bu alanda bilgilerini derinleştirmek ya da ileride bu alanda hocalık yapmak isterlerse, kendilerini alanda geliştirmeye 200 Saatlik Temel Uzmanlaşma Programın diğer modüllerini alarak devam edebilmektedirler.

Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı Ana başlıkları:
·      Pratiğin tarihçesi, özü ve esasları
·      Uygulamanın ardındaki temel mantık
·      Yoga asanaları deşifre edebilmek için kullanılacak anatomik alt yapı
·      Anatomik farklılıklar ve yoga uygulamamıza etkileri
·      Fasya
·      Meridyen Teorisi
·      Germe ve Kompresyon kavramları
·      Yoga asana uygulamasına işlevsel yaklaşım
·      Pawanmuktasanalar
·      Yin Yoga asanaları, önemli asanaların analizleri ve uygulanma şekilleri
·      Uygulamanın nasıl kendi pratiğinize veya seanslara entegre edilebileceği
·      Kendi kendine pratik oluşturma ve seans planlamanın esasları
·      Uygulamanın psikolojik ve zihinsel etkileri
·      Meditasyon ile ilişkisi
·      Berivan Aslan Sungur’un Yin Yoga’ya yaklaşımı ve Yin Yoga’nın nasıl bir kendinle bağ kurma, mindfulness ve şefkat pratiği haline dönüşebileceği

Tek başına da alınabilen bu modül ile daha detaylı bilgi için tıklayınız.

2. Modül : Yin Yoga’da Derinleşme Programı – 120 Saat (Online)
Bu program, katılımcıların Yin Yoga ve yoga anatomisi alanındaki bilgileri pekiştirmek, yanına yenilerini eklemek, öğrencilerin konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak ve yoga alanında derinleşmelerini sağlamak adına yeni bilgiler edindirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca program, 4 aya yayılması itibariyle, Berivan Aslan Sungur ile alanda daha uzun süre çalışma ve yaklaşımını içselleştirme imkanı sağlamaktadır. 
 
Programda uzmanlar alana hakimiyetlerini geliştirecek teknik bilgilerin yanı sıra; kendileri, yoganın felsefi kısmı, hayatın yoga ile ilişkilendirilmesi, psikoloji ve yoga ilişkisi,  çaba, teslimiyet gibi Yin Yoga’nın merkezinde olan ve Berivan’ın Yin Yoga’yı ele alışında üzerinde çok durduğu konular üzerinde de  çalışacaklar. 
 
Ana Başlıklar 
· Pozları çözümlemek için gerekli olan temel anatomik kavramların tekrarı
· Pozları farklı bedenlere, farklı ihtiyaçlara, farklı fonksiyonel amaçlara adapte edebilme ve analiz edebilme yetisinin geliştirilmesi
· Pelvisin hareketleri, oryantasyonu ve pozlar üzerindeki etkisi
· Bedendeki oranlar ve yogamıza etkisi
· Ders Planlama yetisinin geliştirilmesi
· Farklı kişi, yer ve zamanlara özel dersler planlama (ileri yaştakilere, çocuklara belli rahatsızlıkları olanlara, hamilelere yönelik seriler; iş yerlerinde, okullarda Yin Yoga)
· Yin Yoga alanındaki hocalık yetilerini geliştirme, seans sırasında oluşturulan alanın incelikleri
· “İnsanı kendine yaklaştıran” bir Yin Yoga dersinin anatomisi
· Asanalarda yardımcı olma ve dialog yetisinin geliştirilmesi
· Bir Mindfulness çalışması olarak Yin Yoga
· Yoga tarihi ve yoganın ahlaki basamaklarının irdelenmesi
· Çeşitli pranayama ve meditasyon uygulamaları
· Online Ders Vermenin İncelikleri
· Fasya hakkında yeni bilgiler
· Temel sinir sistemi bilgileri ve yoga uygulamaları ile ilişkisi
· Çakra Sistemi
· Yoga ve travma
· “Kendinle ilişki kurma” kavramı ve Yin Yoga pratiğini bir “kendinle ile ilişki kurma ve kurdurma aracı” olarak kullanma sanatı
· Uzmanların yoga anlayışını besleyecek seçilmiş metinlerin incelenmesi, metinler üzerine sohbetler.
· Çaba ve teslimiyet konularının irdelenmesi, bu konuların derslere ve hayata yansımaları

Tek başına da alınabilen bu modül ile daha detaylı bilgi için tıklayınız.

3. Modül : Yin Yoga’da Uzmanlaşma ve Mentorluk Programı – 30 saat (Bu modül yüz yüze inzivada gerçekleşecektir.)
Bu modül alanı öğretmek isteyen kişilere, pratiği başkaları ile paylaşmaya başlamadan önce Berivan Aslan Sungur ile yüz yüze çalışma, kendisinden verecekleri seanslara dair geri bildirim alma, bir süre doğa içerisinde kendi yoga pratiklerini geliştirme ve derinleştirme fırsatı sağlayacaktır.

Bu modülün tarihleri pandemiye göre açıklanacaktır. Şu anda Temmuz 2021’de gerçekleşmesi planlanmaktadır.
 
Program İçerisindeki Genel Yaklaşım
Berivan Aslan Sungur’un yöntemi, ezberden uzak, pratiğin ardındaki mantığı, anatomik dayanaklarını, nedeni ve nasılı ile öğrenmeye dayalıdır. Uzmanlığını Paul Grilley’nin yogaya yaklaşımı, Dr. Motoyama’nın araştırmaları, psikoterapist Dr. Erdoğan Çalak’ın hayata ve insana yaklaşımı, fizyoterapist Özge Kayalar Dülger ve Suat Dülger’den aldığı insan fizyolojisine dair seanslar ve danışmanlıklar ile beslemekte; anatomi, farkındalıklı tıp, psikoloji, astroloji, felsefe gibi alanlarda yaptığı okumalar, katıldığı uzmanlaşma programları ile, hem kendini hem de verdiği uzmanlaşma programlarını beslemektedir.

Berivan annelik, yakın ilişkiler gibi alanlardaki hayat deneyimlerinden damıttıklarını yoga felsefesi ile ilişkilendirerek, yogayı hayatın içine taşıma çabasındadır. Program süresince, bu yaklaşımı katılımcılara aktarmaya çalışmakta, yogayı matın dışına, hayatın içine taşımaya çalışmaktadır.

Program süresince, yoga mati üzerindeki pratiğiniz, kendinizi gözlemek, Hakikati fark etmek için bir araca dönüşmeye başlar. Yoganın yama ve niyama basamakları (kendimizle ve diğerleri ile ilişkimize dair yoganın tavsiye ettikleri, yoganın etik prensipleri), kabul, teslimiyet, kontrol, çaba, “Ruhsal gelişim nedir ve ne değildir? “Hakiki olmak ve Hakikat’e uygun yaşamak” gibi konular üzerine yapılan konuşmalar program içerisinde önem taşımakta, genelde katılımcıların en çok faydalandıkları bölümler arasında yer almaktadır.

Bu programın önemli kazanımlarından biri, -Yin Yoga tarzından bağımsız olarak- yogaya ve kendi bedeninize dair edindirdiği güçlü anatomik bakış açısıdır. Verilen anatomi bilgisi ezberden uzak bir şekilde, bedeni tanıyarak, sorgulayarak, kendi bedenine uygun uygulamayı aramayı ve aratmayı hedeflemektedir.

Bunlar dışında, temel yoga felsefesi, pranayama ve meditasyon teknikleri, Yin Yoga uygulama ve aktarma teknikleri, chi, çakralar ve meridyenler, Meridyen Teorisi, çakra meditasyonları, Yin Yoga’yı dengeleyecek yang akışlar (Tao Vinyasa) ve yang akışlar ile yin yoga seansı planlama teknikleri gibi konular, programın ana başlıkları arasında yer almaktadır. Detaylı içerik için “Uzmanlaşma Program İçeriği” bölümüne bakabilirsiniz.

Uzmanlaşma Süreci
Tüm 200 saatlik program, 2 online modül ile bir yüz yüze inzivada gerçekleşecek olan modülden oluşmaktadır. Modüller sıra ile, en geç 2 sene içerisinde tamamlanmalıdır.

Online modüller sırasında, teorik bilgilerin yanı sıra düzenli pratikler yapılacak, aktarılanları pekiştirmek için çeşitli grup çalışmaları, okumalar ve ödevler süreç içerisinde yer alacaktır.

Her bir modülün sürecine ilişkin detaylar için ayrı ayrı modülleri açıklayan sayfalara bakabilirsiniz.

Bengü Odabaş ve Duygu Ela Erdoğan bu programda yardımcı eğitmenler olarak Berivan Aslan Sungur’a destek olabilmektedirler.

Kimler Katılabilir ?
Bu programa katılmak için, Yin Yoga’yı bir araç olarak kullanarak, kendinize yakınlaşmak ve kendinizi geliştirmek istiyor olmanız ve uygulamalara katılım için herhangi bir sağlık engelinizin olmaması yeterlidir.

Program sonunda bilgilerinizi başkalarına aktarmak istemeniz şart değildir.

Vücudunuz esnek olmak zorunda değildir ancak uzmanlaşma programını almanıza engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız, programa yazılmadan doktorunuzdan görüş alarak, Berivan Aslan Sungur ile görüşmeniz gerekmektedir.

Program, bu sene itibariyle modüller halinde verildiğinden her bir modüle ayrı ayrı katılımak mümkündür. Dileyenler ilk 50 saatlik programı alıp, 200 Saatlik Program'a devam edip etmeyeceklerine sonradan karar verebilirler ve kalan modülleri ayrı ayrı alabilirler.

Sertifika
Sertifika almaya hak kazanmak için, tüm online modüllerin tüm buluşmalarına ve inzivaya katılmak, verilen bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, ödevler ve okumaları tamamlamak ve modüllerin yanı sıra devam edecek olan haftalık derslere katılım gösterilmesi gerekmektedir. Online modüllerin teorik bölümlerinin kaydı alınacak ve kaçırmış ya da tekrar etmek isteyen katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Verilen sertifika uluslararası geçerli, Yoga Alliance tarafından onaylı, 200 saatlik bir temel yoga uzmanlaşma sertifikasıdır.
Berivan uluslararası yoga standartlarını belirleyen Yoga Alliance kuruluşu tarafından E-RYT 500 – RYT 500 sertifikasına sahiptir. (www.yogaalliance.org)
 
Bu programı online satın almak ve kayıt olmak için buraya tıklayın.

Berivan Aslan Sungur kimdir?
Berivan Aslan Sungur yoga ile 2000 senesinde üniversitede tanışmış, 2006 senesinden itibaren farklı birçok hoca ile birçok farklı yoga ekolünü hocalık eğitimleri, atölyeler ve dersler alarak deneyimleme ve uygulama fırsatı bulmuştur.  
 
İlk Yin Yoga eğitimini Sarah Powers’dan almış, 2007 yılında yin ve yang yoga, yoga anatomisi, pranayama ve meditasyon üzerine Paul ve Suzee Grilley ile birlikte çalışmaya başlamış; Grilley'lerin yogaya yaklaşımlarından çok etkilenerek, kendileri ile düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. Haziran 2011’de Paul ve Suzee Grilley’nin İstanbul’a gelmesinde aracı olmuş ve eğitimlerinde asistanlıklarını yapmıştır.
 
Berivan yoga alanındaki çalışmalarını, psikoloji, fizyoterapi, anatomi gibi alanlardaki veri, araştırmalar ve bu alanlarda aldığı dersler ile desteklemektedir. Fizyoterapist ve osteopatlardan insan bedeni, işleyişi ve yoga alanına bu bilgilerin aktarılmasında danışmanlık ve dersler almıştır. İnsana ve hayata yaklaşım konusunda Psikiyatr ve psikoterapist Dr. Erdoğan Çalak’dan etkilenmiş, kendisi ile 10 yılı aşkın bir süre temasta kalmış, terapistlere verdiği formasyonlara 3 sene boyunca katılmıştır. Bireysel, çift, aile, grup gibi çok çeşitli terapi süreçlerini kişisel olarak deneyimlemiştir. Hem aldığı çeşitli eğitimler, hem de 2 çocuk anneliği ve 10 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü evlilik deneyimleri vasıtası ile insanı anlamak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. 
 
Yogayı -fiziksel bir pratiğin ötesinde- günümüz modern insanının kendi hakikatini ve büyük Hakikat’i anlaması için, bir yardımcı unsur olarak görmektedir. Yin Yoga yaklaşımı seneler içerisinde; şefkati ve farkındalığı merkeze koyan, yogayı felsefesi ile birlikte ele alarak hayatın kendisi ile bir bütün olarak gören bir yaklaşıma evrilmiştir. 
 
2007-2019 yılları arasında Cihangir Yoga’da hocalık yapmış olan Berivan Sungur, eğitim ve derslerinde Yin Yoga, Yoga Anatomisi, Yang Yoga (Tao Vinyasa), İşlevsel Yaklaşım ve Asana Analizleri, yoganın felsefesi ve hayatın içine entegre edilişi alanlarına odaklanmıştır. 2009 yılında Türkiye’deki ilk Yin Yoga Uzmanlaşma Programı’nı vermeye başlayarak, o gün bugün, bu alanda yüzlerce hoca yetiştirmiş, Yin Yoga’nın Türkiye’de yaygınlaşması ve sevilmesinde öncülük yapmıştır.
 
Uluslararası yoga eğitimleri onay kuruluşu olan Yoga Alliance nezlinde Berivan Aslan Sungur ile Yoga adı altında bir yoga okulu bulunmaktadır. Sertifikaları uluslarası geçerliliğe sahiptir.
 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur; IFM (Institut Français de la Mode)’da Moda ve Tekstil İşletmesi masterı yapmıştır. Moda alanında hem sektör hem de eğitim ve danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Anatomi, fizyoloji, varoluş, felsefe, psikoloji, psikolojik astroloji alanları ile ilgilenmektedir.
 
Özellikle evlilik ve çocuklar alanlarındaki hayat deneyimlerinden damıttıklarını, yoga öğretisi ile iç içe geçirmeye çalışmakta; sıradan bir hayatın içinde, yogayı, teslimiyeti ve özgürlüğü aramakta ve bu gibi konularda çeşitli mecralarda yazılar yazmaktadır.
www.berivanaslansungur.com

Berivan Aslan Sungur’un bakış açısı ile Yin Yoga
Yin Yoga, her yaşa ve seviyeye uygun, meditatif bir yoga uygulamasıdır. Uygulamanın özü, yoganın köklerine dayanır. Pozlarda uzun süreli kalınır ve uygulama sırasında etkilenmesi hedeflenen bölgelerdeki kaslar pasif bırakılır. Bedene esneklik kazandırır. Hem zihni hem de bedeni meditasyona hazırlar.
 
Berivan, kişiye pozlara ezbere girmeyi öğretmek yerine, birlikte pozları ve öğrencinin bedenini tanıyarak, anlayarak, her gün, kişinin o günkü hakikatini baz alarak uygulama yapmayı aktarmaya çalışmaktadır. Yin Yoga’yı aktarış tarzı, alan dışında aldığı farklı eğitimler ve annelik, partner deneyimi ile seneler içerisinde evrilmiş ve özünde günümüz modern insanını kendine yaklaştırmaya niyet eden, şefkati ve farkındalığı odaklı bir uygulama halini almıştır.
 
Yin Yoga, modern yaşama hakim olan “aceleye, yapmaya, başarmaya odaklı” hayatımızı dengeleyici niteliktedir. İnsanı yavaşlatarak, kendini dinlemesine, kendi içine bakmasına vurgu yapar. Ruhu ile kopan bağını yeniden oluşturmasına, insanın kendine yaklaşmasına yardımcı olur. Bu anlamda günümüz insanı için yoga terapisi niteliğinde olabileceği söylenebilir. Diğer yandan fiziksel olarak da yang (dinamik, kasları güçlendirmeye odaklı) yoga uygulamasını ve tüm yang fiziksel aktiviteyi dengeler. Özellikle kalça, bel bölgesi, leğen kemiği, omurga ve bacaklardaki bağ dokularını hedef alır. Omurga sağlığı için çok faydalıdır.
 
Yin Yoga hakkında bilgi alabileceğiniz kaynaklar:
www.berivanaslansungur.com
www.yinyoga.com
www.paulgrilley.com

Sorularınız için [email protected]’dan eğitim koordinatörü Alev Şaşırt’a yazabilirsiniz veya aşağıdaki telefon numarasından kendisine ulaşabilirsiniz.
Eğitim Koordinatörü Alev Şaşırt 0542 201 70 78

Bu programı satın alarak, kayıt olmak için buraya tıklayın.